ACT

ACT -Acceptance & Commitment therapy. ACT är en form av KBT som syftar till att hjälpa människor att hitta ett förhållningssätt till tankar, känslor och händelser inte bara för att minska sina problem utan också för att leva ett rikt och värdefullt liv.

I ACT ligger fokus på öppenhet och acceptans av det som pågår i vårt inre, snarare än att försöka kriga mot det. Man lär sig att inte reagera impulsivt på de tankar och känslor som kommer upp utan istället agera utifrån vad situationen kräver.

Att handla utifrån vad som är sunt och ändamålsenligt och att inte fastna i grubbleri, negativa känslor och upplevelser.