Handledning för vårdpersonal

Handledning är till stor hjälp för alla som arbetar inom människovårdande yrken. Den ger behandlaren en möjlighet att få reflektera över sitt arbete utifrån. En välutbildad och kompetent handledare har förmågan att framkalla behandlarens egen styrka och kompetens.

Vi erbjuder handledning till personal som arbetar med människor inom olika yrkesfält. Det kan till exempel vara inom omsorg, skola, socialtjänst eller på behandlingshem.

Handledningen utformas i huvudsak utifrån MI (Motiverande samtal) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Influenser från KBT och psykodynamisk teori finns även då handledaren även har utbildning i dessa fält. Syftet utformas efter uppdragsgivarens behov och kan ske både enskilt eller i grupper upp till 10 personer.

Handledning ges av Linn Martini som är leg. psykolog. Hon har arbetat kliniskt med både barn inom psykiatrin och vuxna inom primärvården. Handledning har varit en naturlig del i hennes arbete och hon har även valt att utbilda sig vidare i detta. Hon arbetar utifrån KBT, har en psykodynamisk utbildning i steg 1 och har även vidareutbildat sig i IPT (Interpersonell psykoterapi). Linn Martini arbetar kliniskt, men lägger en del av sin arbetstid på handledning.

Handledaren har tystnadsplikt och arbetar enligt yrkesetiska riktlinjer.

Hör av dig på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för mer information.