IPT (Interpersonell psykoterapi)

IPT - Interpersonell psykoterapi - är en form av psykoterapi där fokus ligger på hur problem i mänskliga relationer bidrar till psykologisk stress samt hur det psykiska måendet påverkar våra relationer till andra.

IPT skiljer sig därför från andra terapier genom att huvudsakligen fokusera på relationer och problem kopplade till olika relationer.

Terapin kan kan hjälpa för problem relaterade till kriser, ständiga gräl, nya faser i livet eller svåra sorger för att nämna några exempel.