KBT kort

Kognitiv beteendeterapi -KBT utgår ifrån att människans tankar, känslor och beteenden styr och påverkar varandra. Fokus ligger på det som utlöser och bevarar problemen ”här och nu”. Det innebär inte att dina tidigare erfarenheter och händelser i livet är något som utelämnas. Dessa är också viktiga och kommer att talas om och bearbetas om det visar sig ha betydelse för hur du mår idag.

KBT är en aktiv form av terapi där du genom mer kunskap om dig själv och genom träning kan förhålla dig annorlunda till de tankar, känslor och beteenden som hindrar dig i vardagen och finna nya sätt att handskas med svårigheter. KBT har hemuppgifter som en viktig del i det terapeutiska arbetet. Hemuppgifter syftar till att fördjupa och stärka arbetet i terapin.

KBT fungerar som en samarbetsrelation mellan dig och terapeuten. I detta samarbete har terapeuten kun­skaperna om den kognitiva beteendeteorin och du är expert på dig själv och dina problem. Kontakten har en övergripande struktur och du bestämmer, tillsammans med din KBT-terapeut, ett mål med behandlingen. Behandling med KBT sker i form av regelbundna enskilda samtal med en terapeut.