FORMULÄR OM DIN HÄLSA (PHQ)

Detta frågeformulär utgör en viktig del för att kunna erbjuda dig bästa möjliga vård. Dina svar kommer att vara till hjälp för att förstå eventuella problem du har. Besvara varje fråga så bra du kan, såvida du inte ombeds hoppa över en fråga.